توضیحات

همواره یکی از معضلات باشگاه ها و تیم دار ها، تهیه بلوزشرت تیمی یا باشگاهی مورد نظر خودشان می باشد.

تاخیر در تحویل سفارش، قیمت بالا، عدم تناسب سفارش با محصول تولید شده و همچنین کمبود طرح های زیبا از جمله آسیب هایی است که در این راجع برای مربی و سرپرست باشگاه ها وجود دارد.
رسالت توفیق اسپرت برطرف کردن این چنین موارد و از بین بردن استرس های وارد به مدیران باشگاه می باشد.
بلوزشرت تیمی تولیدی توفیق اسپرت، از جنس پارچه ی پلی استر یا فلامنت می باشد که بنا به سفارش می تواند از تکنولوژی سابلیمیشن برخوردار بوده و یا به صورت تکه دوزی آماده تحویل باشد.

منظور از بلوزشرت تیمی سابلیمیشن آن است که پارچه سفید یا ساده ای را انتخاب و روی آن چاپ موردنظر را انجام میدهیم.

توفیق اسپرت این امکان را به شما می دهد که:

1-طرح مورد نظر بلوز شرت تیمی خود را از هرکجا که میخواهید

2- به ادمین های فروشگاه ارائه دهید

3-در صورت امکان تولید، آن طرح را در طول مدت 15-20 روز تحویل بگیرید.

توجه 1- امکان چاپ شماره-لوگو- عکس و هرچیز دیگری امکان پذیر است.

توجه 2- حتی امکان اجرای لوگوی دوختی نیز امکان پذیر است.

توجه 3-قیمت لباس های تکه دوزی مقداری از لباس های سابلیمیشن پایین تر است.