توضیحات

سوتی ساده و ارزان قیمت که کار مربی و داور های معمولی رو خوب راه می ندازه

لبی پلاستیکی داره که در صورتی که خواستید به شخص دیگری بدید، می تونید اون رو برش دارید و بدید

بند داره و میتونید دور گردنتون بندازید