توضیحات

نردبان چابکی ، نوعی نردبان زمینی است که البته قابلیت بالا رفتن از آن برای ترفیع درجه را ندارد!

نردبان چابکی نوعی وسیله ی بدنسازی ویژه ی افزایش چابکی و افزایش سرعت عمل می باشد.

غالبا در تمرینات بدنسازی فوتبالیست ها، فوتسالیست ها، والیبالیست ها و کلا تمامی ورزش هایی که نیاز به افزایش سرعت عمل و عکس العمل می باشند، کاربرد دارد.

از دو نوار پارچه ای تشکیل شده که حکم پایه های نردبان خوابیده روی زمین را دارد. چندین پله ی پلاستیکی که حکم پله های نردبان را دارد.

قابلیت کاهش و افزایش فاصله ی بین پله ها نیز موجود می باشد.

نردبان حاضر، قابلیت استفاده در سالن و سطوح صاف را دارد و برای زمین هایی مثل چمن توصیه نمی شود.

تعدادی از تمرینات با این وسیله ی ورزشی را در زیر به تماشا خواهیم نشست: