توضیحات

ورزش والیبال در کشور ایران در دو محیط بیشتر رواج دارد. سالن و آسفالت. توپ والیبال آسفالتی بتا، توپی ویژه والیبالیست های غیر حرفه ایست که جنس پلاستیکی دارد و قابلیت کشسانی خوبی نیز داراست و به همین دلیل در زمین های سختی چون آسفالت، قابل استفاده می باشد.

توپ حاضر، توپی است که به راحتی می توان در محیط های سخت نیز استفاده شود، در حالی که هیچ گونه آسیبی بدان نرسد.

توپ والیبال آسفالتی BETA به قیمت 17500 تومان در توفیق اسپرت به فروش می رسد که این نیز دلیلی بر استقبال بیشتر افرادی شده است که والیبال را به صورت حرفه ای پیگیری نمی کنند.