توضیحات

یکی از پر آسیب ترین پست ها در فوتبال و فوتسال، پست دروازه بانی است. برای اینکه سلامت خود را از طریق ورزش بالا ببریم، بایستی لوازم ایمنی مربوط را تهیه نماییم.

یکی از مهم ترین و سخت ترین و حساس ترین پست ها در ورزش های دروازه دار، همین پست دروازه بانی است اما بسیار مورد هجمه تماشاچیان و طرفداران فوتسال و فوتبال قرار می گیرد. توپ که بگیری، دیده نمیشی ولی تا یه گل ناجور بخوری، همه توی بوق و کرنا می کنند.

چند منطقه از بدن گلرها که بیشتر مورد آسیب قرار میگیرد زانوان، آرنج ها و بیضه های ایشان است.

برای آرنج میتوان آرنج بند ابری مخصوص تهیه کرد و یا لباس دروازه بانی مخصوص که آستین بلند بوده و نیز در منطقه آرنج ها ابر دارد و برای زانوان نیز به همین ترتیب است استفاده نمود.

لباس گلری تکنیک حاضر، با طراحی زیبای چریکی و استفاده از جنسی خنک و خوب، فلامنت اعلا ، می تواند انتخابی جالب برای دروازه بان های عزیز باشد.

لباس دروازه بانی تکنیک یکی از باکیفیت ترین کارهای در ایران است.