توضیحات

پرچم داوری ، سوت و همچنین لباس و کفش مخصوص داوری، از جمله لوازم مورد نیاز کمک داور فوتبال می باشد.

همه ما می دانیم که کمک داور مسابقه فوتبال، برای اعلام کردن خطا و یا هر گونه اطلاع رسانی دیگر وسیله ای مثل سوت برای تولید صدا ندارد.

اما برای اینکه به داور اصلی بازی از مواردی که می بیند، اطلاع دهد ،بایستی از پرچم داوری استفاده نماید.

حال برای اعلام آفساید به یک گونه، برای اعلام خطا به یه مدل ،برای اعلام اوت به یک روش پرچم را به حرکت در می آورد.

پرچم حاضر، پد نرم نگهدارنده ی ضد لغزش در قسمت دسته دارد.

یک پرچم قابل شست و شوی لطیف با رنگ های فسفری دارد.

کیفی برای حمل آسان و راحت دارد.

و همچنین یک جفت می باشد.