توضیحات

قطعا آموزش نیاز به لوازم کمک آموزشی دارد. و البته قطعا وقتی آموزش مربوط به واحد عملی باشد، لوازم آموزش خاص و پیچیده تری نیاز خواهد بود. مربی گری رشته های ورزشی گروهی مثل فوتبال، فوتسال، بسکتبال و والیبال و … قطعا لوازم خاصی را خواهد داشت.در ادامه به تشریح تخته کوچ یا مربی گری مغناطیسی  فوتبال AGPTEK می پردازیم.

هر مربی فوتبالی برای تمرینات بدنسازی و آموزش های تاکتیکی خود نیازمندی به ابزار کار خود دارد، من جمله کنز بشقابی، کاسه ای، مخروطی، نردبان چابکی، مانع ارتفاعی، مانع مشبکی، مانع نیزه ای و خیلی وسایل دیگر که محصول مورد نظر ما تخته کوچ می باشد و بدان می پردازیم.

تخته کوچ – مربی گری – مغناطیسی  فوتبال AGPTEK ، کیفی زیپ دار دارد و دارای 22 مهره بازیکن و 2 توپ می باشد.

نکته قابل توجه دیگر این تخته کوچ این است که علاوه بر مغناطیسی بودن، وایتبرد نیز می باشد و امکان نگارش با ماژیک روی آن نیز فراهم می باشد.

البته همین که این تخته به صورت کلاسوری می باشد، باعث شده که در صورت نیاز به حمل کاغذهای آنالیز یا هر چه دیگر برای مربیان، فراهم باشد.

توجه نمایید که مهره های این تخته کوچ جنسی تقریبا مقوایی دارند.