توضیحات

مدارس فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال و … نیازمندی های کلی ای دارند از قبیل: کوله پشتی مدرسه فوتبالی ، بلوز شرت ، توپ و …

یکی از نکات مدنظر قطعی مدیران باشگاه های ورزشی، قیمت تمام شده ی لوازم کاربردی متربیان است.

کوله پشتی مدرسه فوتبالی حاضر، علاوه بر زیبایی موجود، امکان تغییر در چاپ روی آن را دارد و همچنین قیمت مناسبی نیز برخوردار است.

البته این کوله پشتی نیز دارای شوزبگ در زیر آن می باشد. این مورد یک آپشن انتخابی است که بایستی آن را انتخاب کنید.

هر رنگ بندی ای که می خواهید را سفارش دهید تا برایتان تولید کنیم.

این مورد از محصولات توفیق اسپرت ویژه سفارشات کلی نیز می باشد.