توضیحات

شرت مربیگری درایفیت تکنیک چه ویژگی هایی دارد؟ چرا به مربی ها و بدنسازان پیشنهاد می شود؟ زیپ دار بودن جیب این شرت، به چه دلیل است؟ قیمت این شرت فقط به دلیل اینکه مارک است، به این مقدار است؟

جیب های این شرت زیپ دارند و برای مربی گری و غریق نجاتی و تمرین در باشگاه نیز می تواند کاربری داشته باشد. داشتن جیب برای این شرت، برای مربیانی که قصد حمل برخی لوازم کوچک ولی مهم را دارند واقعا حیاتی است.

جنس این شرت، استریج می باشد و این جنس در مقابل کشش های ناگهانی مقاومت خوبی از خود نشان می دهد.

برای ست کردن با تیشرت کوچ و همچنین رکابی تکنیک پیشنهاد می شود.