توضیحات

ورزشی که فقط نیاز به محیطی باز و دو دسته و یک توپ و هوایی صاف می باشد. راکت بدمینتون ویش 550 ، دسته ای سبک و درعین حال مقاوم و البته ارزان قیمت می باشد.

اگر به دنبال یک راکت خوب و به قیمت می گردید تا فقط ورزش آماتور بدمینتون شما را همراهی کند، راکت بدمینتون ویش 550 بهترین انتخاب می تواند باشد.